Dokumenter

Fælles for alle matrikler

Lommekort Inklusions- og eksklusionskriterier Download
Deltagerinformation – Habil patient Download
Samtykkeerklæring – Habil patient Download
Deltagerinformation til pårørende – Inhabil patient Download
Samtykkeerklæring – Inhabil patient Download
FOCUS fremgangsmåde (måleværdier og -rækkefølge) Farver / sorthvid / gråtone
Notatark til brug under FOCUS scanning
(så man kan huske værdier til man kommer til en pc)
Download
Hjælp til de “svære” FOCUS udmålinger Download
FATE protokol lommekort (via www.usabcd.org) Google Play Store

Apple Appstore

Liste over kirurgityper lav- og højrisiko Download
Perioperativ registreringsark for hændelser, væsker og farmaka.
Bruges i hele det perioperative forløb.
Bør også findes også på OP-gangen, hvor der ligger anæstesiskemaer.
Download

Aabenraa

Aabenraa modus operandi
Detaljeret gennemgang af opgaver for alle personalegrupper
Download

Randers

Randers modus operandi
Detaljeret gennemgang af opgaver for alle personalegrupper
Download
Randers opvågningen modus operandi
Detaljeret gennemgang af opgaver for Opvågningen
Download