Data indtastning

Dataopsamling i REDCap

Data opsamles i REDCap-værktøjet på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

For randomisering og dataindtastning:
Log ind via https://redcap.au.dk.
med det brugernavn og kodeord, du har fået.

Når du er logget ind, så tryk på “My Projects” og find projektet “PreOP FOCUS” nederst.

Du kan selv nulstille dit kodeord via ovenstående link.
Kontakt venligst HOTLINE ved problemer.

 

Notat i elektronisk patient journal

Der skal indsættes et kort journalnotat i den elektroniske patientjournal om at patienten er inkluderet i studiet.
Ordlyd kan være denne:

Patienten deltager i preOP FOCUS studiet. I studiet randomiseres patienter til ultralydsscanning af hjerte og lunger før operation eller standardbehandling.
Patienten er randomiseret til: [FOCUS/Kontrol].
Inkluderende sundhedsperson: [navn på person].
Eventuel forsøgsværge: [navn på evt. forsøgsværge].

 

Gem rapport som PDF-fil

Du åbner FOCUS rapporten fra inde i REDCap-systemet.
På instrumentet “FOCUS report” ses et link “Open Focus report” hvorved rapporten åbnes.

Når rapporten skal udskrives er udskrift-proceduren forskellig afhængig af hvilken browser, du bruger. Google Chrome er vist ovenfor. Du kan højreklikke og vælge “Udskriv” eller trykke Control + P og denne skærm bliver vist.

Udskriv til papir: Tjek at standardprinteren er valgt. Eller skift printer via “Skift…”.
Tryk Udskriv og giv rapporten til den anæstesiolog, der skal bedøve patienten. Husk at gemme rapporten i EPJ (se nedenfor).

Gem som PDF: Tryk “Skift” for at vælge “Gem som PDF” og herefter “Gem”.
Læg filen et sted på computeren, hvor du kan finde den igen.

 

Vejledning til upload af FOCUS rapport til EPJ arkiv (Randers)

FOCUS rapporten skal gemmes som PDF-fil og uploades i EPJ.

1) Gå i EPJ på den pågældende patient. Tryk på “Arkiv” i venstre side:

 

2) Tryk så på “Arkiv” lidt længere oppe i samme side:

 

3) Højreklik i det hvide, store område midt på skærmen og vælg “Gem i arkiv…”:

4) Udfyld dialogboksen omtrent som vist:

5) og tryk “Udpeg filer nederst til højre.
Du får vist en dialogboks, hvorfra du kan vælge PDF-rapporten.

6) Vælg rette fil og tryk “Overfør” og filen ses nu nederst:

7) Tryk OK.