Baggrund

Risikofaktorerne for morbiditet og mortalitet ved større, ikke-kardiel kirurgi er ASA-klassifikationen, alder, akut kirurgi og eksisterende hjertelungesygdom.

Disse risikofaktorer kendes umiddelbart og sammen med kendskab til kirurgitype, tillader det anæstesiologen at tilpasse anæstesimidler, væsketerapi og monitorering til den enkelte patient og indgreb. Hjertelungesygdom kan dog være okkult eller maskeret og har betydning for planlægning af anæstesien. Derfor er identifikation af hjertelungesygdom højt prioriteret i den præoperative anæstesiologiske vurdering. Præoperative rutineundersøgelse inkluderer hjertelungestetoskopi, blodprøver og ofte et elektrokardiogram. Disse undersøgelser har dog lav sensitivitet hvad angår detektion af hjertelungesygdom, som kan være livstruende under anæstesi som myokardieiskæmi, hjerteklapsygdom og ventre ventrikel hypertrofi.

Point-of-care fokuseret ultralyd (FOCUS) påståes at være en effektiv metode til at forbedre mulighederne for hurtig diagnostik, fordi man med FOCUS kan finde både strukturelle og funktionelle hjertelidelser og pleuraeffusion. FOCUS udført af anæstesiologer kan detektere tidligere ukendt patologi hos kirurgiske patienter og identifikation af disse forudsiger perioperative morbiditet. Selvom FOCUS er vist at ændre anæstesiologisk patient håndtering er det fortsat uklart om anvendelse af FOCUS ændrer patient outcome.

Studiets mål er at afklare om preoperativ FOCUS ændrer klinisk outcome hos patienter, der gennemgår akut, høj-risiko, ikke-kardiel kirurgi.

Studiets hypotese er at preoperativ FOCUS reducerer fraktionen af patienter, som er indlagt i mere end 10 dage eller dør indenfor 30 dage efter højrisiko, ikke-kardiel kirurgi.