Forside

Patientinklusion i PreOPfocus-studiet er standset pr. 31/8-2020.

Prospektivt, multicenter, randomiseret, klinisk studie af effekten af præoperativ, point-of-care, fokuseret ultralydsundersøgelse af hjerte og lunger.

Randers hotline tlf. 20 45 80 06 (Jan Pallesen)

Aabenraa hotline tlf. 50 11 88 91 (Rajesh Bhavsar)

24/7 alle dage.

Hvis en patient opfylder inklusionkriterierne skal patienten screenes.
Hvis patienten herudover ikke falder for et eksklusionskriterium kan han/hun inkluderes.
I begge tilfælde kontaktes dagens vagt (se under Vagtplan).

Inklusion indtil nu (af 800 patienter)
42.1%

Randers
170

Aabenraa
167

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier
Patienter der skal undergå akut (< 6 timer) eller hastende (<24 timer) kirurgi

Generel eller neuraxial anæstesi planlagt

ASA 3 eller 4

Alder >= 65 år

Tidligere kirurgi under samme indlæggelse (inklusiv hvis patient blev overflyttet fra andet hospital)

Lav-risiko kirurgi eller forventet kirurgitid <30 minutter eller endoskopi

Fravær af samtykke fra patient eller pårørende

Tidligere deltagelse i studiet

Præoperative ultralydsundersøgelse ikke muligt af logistiske årsager eller hvis behov for hyperakut kirurgi